Croonwolter&dros partner WorkPlace Xperience

Croonwolter&dros partner WorkPlace Xperience

Hoe vertaal je de ambitie van organisaties om tot een gezonde en duurzame werkomgeving te komen naar een routekaart en een pragmatische aanpak? Dat legt WPX-partner Croonwolter&dros op 29 en 30 maart uit in hub 6 op de WorkPlace Xperience, vertelt Joyce van de Velde.

Wat zijn volgens de belangrijkste ontwikkelingen in de gezonde en duurzame werkomgeving?

“De kantoren van de toekomst zijn gezond, flexibel en duurzaam. Door de pandemie zien we dat mensen zich meer dan ooit bewust zijn van hun leef- en werkomgeving. Er is meer aandacht voor werkgeluk en gezondheid.  Mensen die zich prettig en comfortabel voelen, zijn productiever op kantoor. Dit wordt beïnvloed door een aangenaam binnenklimaat met voldoende frisse lucht, veel groen in en buiten het kantoor en apps die niet alleen eenvoudig toegang geven tot alle voorzieningen van het kantoorgebouw, maar die ook de interactie tussen gebruikers bevorderen (community).

Traditionele, veelal monofunctionele kantoren maken plaats voor werklocaties met een grotere diversiteit aan functies en voorzieningen waarin beleving een steeds grotere rol speelt. Hierdoor wordt het belangrijk dat een kantoor mee-ademt en kan inspelen op een wisselende bezetting, een flexibele indeling van ruimtes of zelfs een andere functie dan werken, bijvoorbeeld wonen.

Steeds meer organisaties voeren duurzaamheid integraal door in hun bedrijfsvoering. De  gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2 uitstoot. Veel organisaties committeren zich daarom  aan de Paris Proof doelen om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten.”

Hoe zet jij Croonwolter&dros de duurzame stap naar het gezond en gelukkig werken van morgen?

“Als technologiepartner is Croonwolter&dros in de gehele keten actief; van ontwerp, realisatie tot beheer en onderhoud van vastgoed. Er is steeds meer technologie beschikbaar die kan bijdragen aan duurzaam, gezond en flexibel vastgoed. De uitdaging voor organisaties is hoe zij deze nieuwe technologie toekomstbestendig kunnen integreren in de bestaande infrastructuur van hun kantoor.

Dit doet Croonwolter&dros door samen met onze klanten hun huisvestings- en duurzaamheidsambities te vertalen naar een slimme routekaart. Met onze pragmatische aanpak koppelen wij de verduurzaming van een kantoor of portefeuille aan natuurlijke vervangingsmomenten en integreren deze in een duurzaam MJOP. Zo blijven de exploitatiekosten voorspelbaar en beheersbaar. Wij monitoren het gebruik van kantoren op parameters die voor onze klanten van belang zijn en maken zoveel als mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur, die wij aanvullen met slimme technologie.”

Waarom heeft Croonwolter&dros besloten deel te nemen aan de WPX?

“Gezond en gelukkig werken voor morgen vraagt om nauwe samenwerking tussen verschillende domeinen van een organisatie; CRE, FM, HR, IT en technisch beheer. WPX brengt deze domeinen samen en stelt de gebruiker centraal. Wij geloven in de kracht van deze verbinding om op een duurzame manier invulling te geven aan de human capital doelstellingen van een organisatie.”

Wat maakt de WPX onderscheidend ten opzichte van andere beurzen/evenementen?

“WPX speelt in op belangrijke maatschappelijke thema’s waarin de mens centraal staat. Het event biedt volop ruimte om kennis te delen om tot een gezonde en duurzame werkplek te komen en moet bezoekers inspireren.”

Kan al een tipje van de sluier oplichten van de innovaties/projecten die je op de WPX gaat presenteren?

“Croonwolter&dros laat graag zien hoe wij de ambities van onze klanten, om tot een gezonde en duurzame werkomgeving te komen, vertalen naar een routekaart en een pragmatische aanpak. Wat kun je vandaag al doen om je doelstellingen op langere termijn te bereiken? Hoe kunnen wij gebouwdata ontsluiten die aansluiten bij uw informatiebehoefte? Vervolgens maken wij een analyse van de bestaande infrastructuur en maken we inzichtelijk welke stappen er in de tijd nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Uiteraard staan wij ook garant voor de realisatie hiervan."

Logo Croonwolter&dros

Croonwolter&dros

permalink

Meer

Terug naar boven