Weg met de negen tot vijf cultuur

Weg met de negen tot vijf cultuur

Nu duidelijk is dat waar het werk wordt gedaan minder belangrijk is dan altijd gedacht is de andere dimensie van flexibiliteit wanneer het werk wordt gedaan. Rebecca Zucker schreef er een interessant artikel over.

In het artikel ‘Breaking free from a 9 to 5 culture’, gepubliceerd in de Harvard Business Review, haalt ze het Microsoft Work Trend Report aan, dat aangeeft dat de negen tot vijf werkdag aan het verdwijnen is omdat de toename van op afstand werken flexibelere uren mogelijk heeft gemaakt. Medewerkers werken steeds meer asynchroon en doen het werk volgens hun eigen schema’s, die kunnen afwijken van die van hun collega’s. Volgens het rapport is asynchroon werken een essentieel onderdeel van een moderne digitale economy en nodig in zowel de war for talent als in het bouwen van een workforce, die over de hele wereld verspreid is.

Om organisaties op weg te helpen in de transformatie van een traditionele negen tot vijf cultuur naar een asynchrone manier van werken somt Zucker een aantal strategieën op die organisaties hierbij kunnen volgen:

Begin aan de top

De leiding van een organisatie moet niet alleen het goede voorbeeld geven, maar ook van harte achter het aynschroon werken staan. Wanneer dat niet gebeurt, is de ‘cultural shift’ die ervoor nodig is kansloos.

Focus op de uitkomst

Door duidelijke doelen en resultaten te definiëren gaan medewerkers zich daarop focussen in plaats van op wanneer, waar en hoe het werk wordt gedaan. Medewerkers kunnen zo efficiënter, meer betrokken en meer in hun kracht werken.

Maak duidelijk welk werk synchroon moet gebeuren

Organisaties moeten duidelijk maken welke taken en activiteiten beter synchroon kunnen plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn kick-off meetings, meetings met klanten en strategische discussies.

Stel bestaande normen en aannames ter discussie

Een werkcultuur kent veel ongeschreven aannames zoals ‘wie niet snel reageert, zal wel minder betrokken zijn’, ‘als ik je niet zie werken, zul je wel niet werken’ en ‘wie veel uren maakt, werkt hard’. Ga na of dit wel klopt en stel ze ter discussie.

Maak duidelijke afspraken en maak iedereen verantwoordelijk

Bij asynchroon werken is het van belang om vooraf duidelijke afspraken te maken over onder meer responstijden en hoe om te gaan met urgente zaken. Ook is het van belang om mensen daar vervolgens op aan te spreken.

Experimenteer en pas zo nodig aan

De overgang naar asynchroon werken is niet een ‘one-and-done’ gebeurtenis, maar een proces, dat gaandeweg kan worden aangepast. Zeker in het begin is een regelmatige evaluatie daarom belangrijk.

Let op inclusie

Asynchroon werken leidt tot uitdagingen op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Voor managers betekent dit een andere stijl van leiding geven.

permalink

Naar het overzicht

Meer Laatste nieuws over WorkPlace Xperience

Terug naar boven