Heijmans partner WorkPlace Xperience

Heijmans partner WorkPlace Xperience

WPX-partner Heijmans presenteert tijdens het event onder meer een nieuw integraal duurzaamheidsconcept. Joris van Eijkeren legt uit waarom de WPX daarvoor het meest geschikte podium is.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen in de gezonde en duurzame werkomgeving?

“We zien duidelijk dat bij de keuze van een werkgever aspecten als duurzame uitstraling en duurzaam doen een belangrijke rol spelen. Daarnaast is duurzame inzetbaarheid en vitaliteit een belangrijk item van mensen. Zeker nu we het einde van de pandemie naderen is iedereen zich meer bewust geworden van het belang elkaar te kunnen ontmoeten en live te kunnen spreken in een gezonde en inspirerende omgeving in combinatie met  de mogelijkheden die het thuiswerken biedt.

Dit betekent dat werkomgevingen anders worden ingericht en middelen sterker worden ingezet op het ontmoeten, inspireren en samenwerken. Het klimaat wordt nadrukkelijk onder de loep genomen om te zorgen voor verse lucht. Reserveringssystemen beginnen steeds meer standaard te worden om gebouwen efficiënt en duurzaam te benutten. Voor de facilitaire organisaties biedt dit de mogelijkheid om op basis van data een beter inzicht te krijgen, waardoor ze scherper op de behoefte van de gebruiker kunnen inspelen.”

Hoe zet jij met je organisatie de duurzame stap naar het gezond en gelukkig werken van morgen?

“Onze strategie is gericht op het creëren van gezonde leefomgevingen. Alles wat we doen voor onze klanten en medewerkers is daar op gericht. Van ontwerp en bouw tot beheren en onderhouden. We kennen verschillende programma’s om deze duurzame stappen te maken. Zo zijn de interne programma’s gericht op vitaliteit en veiligheid. Voor onze klanten ontwerpen en bouwen we met de meest innovatieve duurzaamheids- en well being toepassingen. Voor in de beheerfase hebben we bijvoorbeeld met Beyond Eyes een smart buildings oplossing die helemaal gericht is op ‘Building happy people’.”

Waarom heb je besloten met jouw organisatie deel te nemen aan de WPX?

“We zien WPX als kans om inhoudelijk in gesprek te komen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de gezonde, prettige en duurzame werkomgeving. Om samen met hun van gedachten te wisselen over duurzame ambities en in hoeverre het lukt om dit waar te maken of waar er sprake is van belemmeringen. Daarbij delen wij onze kennis en ervaring om te inspireren en daar waar mogelijk te helpen de ambities te realiseren.”

Wat maakt in jouw ogen de WPX onderscheidend ten opzichte van andere beurzen/evenementen?

“Bij veel beurzen gaat het om het aanbieden van producten en diensten in de hoop dat mensen die afnemen. Bij WPX gaat het meer om het delen van kennis en ontwikkelingen zodat de bezoekers geïnspireerd raken en een antwoord kunnen vinden op de vragen van hun gebruikers en de gestelde doelstellingen vanuit hun management.”

Kun je al een tipje van de sluier oplichten van de innovaties/projecten die je op de WPX gaat presenteren?

“We merken dat er regelmatig een gap zit tussen ambitie en de werkelijkheid. Hiervoor hebben we een workshop ontwikkeld om onze relaties te helpen bij het waar maken van hun ambities. Dit leggen wij vast in een roadmap die we samen met hen opstellen. Hoe we dit doen lichten we graag toe tijdens dit event.”

permalink

Naar het overzicht

Meer Laatste nieuws over WorkPlace Xperience

Terug naar boven