Benchmark voor Nederlandse Werkomgeving gelanceerd op WorkPlace Xperience 2024

Benchmark voor Nederlandse Werkomgeving gelanceerd op WorkPlace Xperience 2024

YNNO en Smart WorkPlace lanceerden vandaag de Benchmark voor de Nederlandse Werkomgeving (BNW Index) tijdens de WorkPlace Xperience 2024 (WPX 2024) in de Van Nelle Fabriek. Het onderzoek brengt met meer dan 100 organisaties en 16 diepte-interviews met experts de Nederlandse werkomgeving in kaart. De BNW Index geeft inzicht in hoe organisaties omgaan met uitdagingen in de werkomgeving.

Het eerste exemplaar van het rapport werd op 11 april jongstleden uitgereikt aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en op de WPX 2024 feestelijk onthuld door Anne Megens, directeur Beleid en Advies bij werkgeversvereniging AWVN. Organisaties krijgen niet alleen handvatten voor besluitvorming en ontwikkelrichtingen, maar leren ook van onderlinge vergelijkingen, om verbeterpotentieel te ontgrendelen. Die beweging en versnelling is essentieel, want de wereld van werk verandert in een razend tempo.

Werkomgeving opnieuw uitvinden

Een van de conclusies van het onderzoek is dat we in een positieve periode van chaos zitten om de werkomgeving opnieuw uit te vinden. Uit de resultaten blijkt dat er een groot scala aan thema’s gelijktijdig in ontwikkeling zijn die werk en de werkomgeving beïnvloeden. Denk aan continue veranderende behoeften van medewerkers, mobiliteitspatronen, wetgeving rondom duurzaamheid, en dat allemaal terwijl digitalisering de komende jaren de werkwijze van de kenniswerker compleet op z'n kop zet. Daarnaast worstelen alle organisaties met krapte op de arbeidsmarkt en de werkomgeving inzetten als unique selling point kan helpen om talent aan te trekken. De BNW Index toont verder aan dat organisaties graag experimenteren om deze thema's het hoofd te bieden.

De werkomgeving als strategisch middel

Yvet Brummelhuis, huisvestingsadviseur bij YNNO en mede-initiatiefnemer van de Benchmark Nederlandse Werkomgeving reflecteert op het onderzoek: “Dat er zoveel thema’s tegelijkertijd spelen maakt ook dat de Workplace Manager ‘ineens’ van alle markten thuis moet zijn en op veel meer borden moet kunnen schaken dan voorheen. De werkomgeving is een strategisch middel geworden om talent aan te trekken, een inclusieve werkgever te zijn, bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en zo kunnen we nog even doorgaan. Van kritiek belang dus, dat we inzicht hebben in onze eigen organisaties maar ook in die van elkaar. Alleen zo kunnen we samen constructieve gesprekken voeren en leren van elkaar.”

Inzicht en actie

De Benchmark Nederlandse Werkomgeving biedt inzicht in- en oplossingen voor dilemma’s die anno 2024 in organisaties spelen, als onderwerp van gesprek aan menig bestuurstafel. Download het volledige rapport op www.bnwindex.nl. Meer informatie over de initiatiefnemers vind je op de websites van YNNO en Smart WorkPlace.

permalink

Naar het overzicht

Meer Laatste nieuws over WorkPlace Xperience

Terug naar boven