<span class='TextRun SCXW69982514 BCX0' lang='NL-NL' xml:lang='NL-NL' data-contrast='auto'>Bouw geen monumenten, maar flexibele gebouwen</span>

Bouw geen monumenten, maar flexibele gebouwen

Op de beursvloer van WorkPlace Xperience 2024 werd op diverse plekken kennis gedeeld. Onder andere over hoe AI de veranderende werkomgeving helpt invullen en hoe je circulaire en flexibele gebouwen realiseert.  

De opening van WPX 2024 kwam van dagvoorzitter Inge Diepman en Dirk van Gemert van Smart WorkPlace. Laatstgenoemde illustreerde het belang van de onderwerpen die worden behandeld: “We behandelen vandaag een belangrijk vraagstuk, namelijk het verduurzamen van de werkomgeving. Om die opgave beet te pakken ontmoeten en inspireren we elkaar vandaag. Dat doen we bijvoorbeeld met Yuna, onze AI Assistant. De komende twee dagen voorzien we haar gezamenlijk van kennis over de veranderende werkomgeving, waarmee ze steeds slimmer wordt.”  

Belang van circulariteit 

Dat wensen rondom de invulling van een werkomgeving snel omslaan, benadrukte ook Thijs Huijsmans van Heijmans. “We zien dat we een duurzame aanvoerder zijn voor gebouwen die steeds sneller willen wijzigen. Als we panden aanpassen, dan moeten we dat wel op de juiste manier doen, met gezonde materiaalstromen.” Hij belichtte het belang van circulariteit bij revitalisatie van vastgoed, zoals bij Rabobank in Utrecht: “Eerst maakten we inzichtelijk hoeveel materiaal het pand binnenkwam en wat de herkomst was, met een materiaalanalyse.” 

Laat het zien 

Naast inzicht noemde Thijs gedragsverandering en –sturing als essentiële pijler, met een aantal adviezen: “Zorg dat je iedereen enthousiasmeert voor andere verdienmodellen, met meer toekomstverantwoordelijkheid. Tastbare voorbeelden zijn belangrijk.” Zo werd bij Rabobank hout hergebruikt. “Eerder hing dat aan de muur, nu functioneert het als vloer. Als je circulariteit ziet en voelt, ga je het ook sneller accepteren. 

Losgoed 

Door ervoor te zorgen dat systeemlagen los van elkaar kunnen bewegen, zorg je voor maximale waarde en flexibliteit voor je gebouw. “Dat proberen we ook met onze visie Toekomstvastwaarde te bereiken, waarbij we vastgoed zien als losgoed. Bouw geen monumenten, maar flexibele gebouwen die invulling geven aan een steeds veranderende omgeving. Op WPX zien we allerlei partijen die bijvoorbeeld met data en software aantonen dat aanpassingen elkaar rap opvolgen.  

permalink

Naar het overzicht

Meer Laatste nieuws over WorkPlace Xperience

Terug naar boven