Jong talent krijgt de kans bij STER FM

Jong talent krijgt de kans bij STER FM

Ster FM levert capaciteit in de vorm van Young Talent. Floris Wieman kijkt er naar uit om weer aanwezig te zijn op de WorkPlace Xperience.

In gesprek met Floris vroegen we hem waar hij naar uit kijkt op de WorkPlace Xperience.

Op welke innovatie of samenwerking ben je trots?

Wij zijn heel erg trots op onze Strategische Partners die het mogelijk maken om onze missie: Young Talent de beste start van hun carrière te geven, te realiseren. Dit doen zij door het vertrouwen te hebben in STER FM en onze collega’s en door hele gave opdrachten aan ons te gunnen. In ruil daarvoor krijgen zij de kans om na de 3-jarige STER-periode, met deze professionals vroegtijdig in gesprek te raken over het vervolg van hun carrière bij hen. Zo zorgen wij voor vakbekwame professionals voor de toekomst en een extra wervingskanaal voor onze strategische partners.

Waarom vind je de WorkPlace Xperience (WPX) bijzonder en belangrijk?

De mix van bedrijven uit diverse branches die niet vanzelfsprekend zijn binnen ons FM-domein, komen hier samen. En trekt daarmee ook een ander, breder publiek dan de gevestigde evenementen. Het verbreedt letterlijk ons netwerk en biedt daarbij kansen voor ons als startende onderneming.

Welk thema mag volgens jou niet ontbreken op de WPX?

Aandacht voor het mentale aspect binnen Workplace Management. Ik vind dat we snel geneigd zijn om vooral oog te hebben voor de technische kant van de Workplace. Ik zou daarom meer oog willen hebben voor de mens binnen de werkomgeving: Hoe draagt alles rondom de Workplace bij aan de mentale veerkracht van de mens.

Wat moet er wat jullie betreft veranderen voor de versnelling naar toekomstbestendige werkomgevingen?

Een unaniem beeld vormen van wat toekomstbestendige werkomgevingen zijn. Te beginnen met een unanieme visie vanuit ons netwerk. Er zijn namelijk zoveel verschillende visies hierop. En daarmee tegelijkertijd weinig beeld op de toekomst. Het zou fijn zijn als we als SWP platform een standpunt kunnen innemen die bijdraagt aan een algemeen aanvaarde visie op die werkomgevingen in de markt.

Hoe zetten jullie in op duurzame en circulaire werkomgeving?

Wij leveren capaciteit in de vorm van Young Talent. Deze mensen komen van de Hogescholen, waar Duurzaamheid en Circulariteit als belangrijke factor wordt meegegeven. Door deze mensen kansen te geven bij opdrachtgevers, halen onze opdrachtgevers een groep mensen binnen die duurzaamheid en circulariteit niet als een losstaand onderwerp zien, maar van nature dat al meenemen in hun denkwijze. Door als organisatie meer oor en oog te hebben voor de visie van deze professionals (die de toekomst van ons vak vormen) kunnen onze klanten hier grotere stappen in maken.

Wat heb je uit eerdere edities van de WPX gehaald?

Een groot aantal (her)nieuw(d)e contacten, een nieuw strategisch partnerschap, met daaruit voortvloeiend een hele gave opdracht voor twee van onze STER Young FM talenten.

Wie zou je op de WPX willen treffen?

Wij hopen veel eindgebruikers te treffen, die open staan om bij te dragen aan onze missie waar zij direct en op langere termijn baat bij hebben.

En over welk onderwerp praten jullie dan?

Over de visie van het interim inzetten van Young Talent. Over de voordelen van een Young Talent van ons in te huren. Waar zij aan kunnen bijdragen in hun organisatie en de langetermijnvoordelen die het hen biedt (bijvoorbeeld een extra wervingskanaal).

permalink

Naar het overzicht

Meer Laatste nieuws over WorkPlace Xperience

Terug naar boven