'Beweging naar kritischer opstelling werknemers naar duurzaam beleid werkgever in gang gezet'

'Beweging naar kritischer opstelling werknemers naar duurzaam beleid werkgever in gang gezet'

Jaco van Noppen (links op de foto en winnaar van de ISS WorkPlace Manager of the Year 2023) geeft zijn reactie op de uitkomsten van de '2023 Net Positive Employee Barometer'. 

Eind april werden de uitkomsten gepubliceerd van de '2023 Net Positive Employee Barometer': MC_Paul-Polman_Net-Positive-Employee-Barometer_Final_web.pdf  In een interview met https://www.change.inc/ ging Paul Polman (voormalig CEO Unilever) nader in op de uitkomsten van dit onderzoek: Paul Polman: ‘Helft werknemers overweegt ontslag omdat eigen waarden niet matchen met die van hun bedrijf’ | Change Inc.

Van de vierduizend ondervraagden in het onderzoek geeft 30 procent aan al eens ontslag te hebben genomen, omdat een werkgever tekortschoot bij het tegengaan van grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering en ongelijkheid. De helft van de ondervraagden overweegt op dit moment ontslag om deze reden. Tegelijkertijd geeft een meerderheid van de werknemers aan actief te willen bijdragen aan het versterken van de positieve impact van het bedrijfsleven. De resultaten van de Net Positive Employee Barometer bevestigen wat Polman al langer vermoedde. Al was ook hij verrast over de eenduidigheid van de conclusies.

Duidelijke hang naar 'purpose'

Jaco van Noppen, winnaar van de ISS WorkPlace Manager of the Year 2023, geeft als Directeur Real Estate en Facility Management van de TU Delft Campus zijn reactie op de uitkomsten van dit onderzoek.

"De uitkomsten van dit onderzoek verbazen me niet. Of het in deze percentages overal hetzelfde is dat betwijfel ik, maar de beweging is zeker ingezet. In de huidige arbeidsmarkt is er voor werknemers genoeg keuzevrijheid en daarmee laten werknemers ethische en maatschappelijke vraagstukken kennelijk zwaar wegen. De andere kant van deze beweging is dat bedrijven die duidelijk maatschappelijke doelen dienen juist minder moeite hebben om mensen aan te trekken dan in het verleden het geval was. Salaris is bij de keuze van een baan lang niet meer alleen de doorslaggevende factor en werknemers maken dus bewustere keuzes voor de lange termijn met een hang naar bedrijven met een duidelijke 'purpose'. Ik zou me kunnen voorstellen dat deze beweging alleen maar sterker wordt naarmate de maatschappelijke uitdagingen prominenter/manifester worden. Evenzo kan ik me voorstellen dat de druk op bedrijven zal toenemen om onder andere duurzaam en ethisch correct te handelen en banen aan te bieden die hier actief een bijdrage aan kunnen leveren. Een kans dus voor die bedrijven die daarin sterk zijn en een druk om te veranderen voor die bedrijven/organisaties die daarin nog stappen hebben te zetten."

permalink

Naar het overzicht

Meer Laatste nieuws over WorkPlace Xperience

Terug naar boven