Jaco van Noppen

Jaco van Noppen

Director Campus & Real Estate

Technische Universiteit Delft

TU Delft gaat fors investeren in het verduurzamen van de campus. Hiermee geeft de universiteit concreet invulling aan het eerder gepubliceerde Sustainable TU Delft – vision, ambition & action plan. De komende jaren wordt toegewerkt naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus, met aandacht voor verbetering van biodiversiteit en leefkwaliteit. Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management, is enorm verheugd over deze mooie stap. Van Noppen: “Hiermee werken wij stapsgewijs aan onze duurzaamheidsdoelen en helpen we tegelijkertijd aan het opschalen van innovaties buiten de campus.

Terug naar boven