De pandemie heeft voor het eerst in honderd jaar weer een wereldwijde gezondheidscrisis veroorzaakt met significante economische consequenties. Maar buiten deze bijzondere omstandigheden leiden veel mensen aan chronische ziekten en hebben mensen mentale en fysieke klachten, deels veroorzaakt door de werkomgeving. De stijgende kosten van zorg en de beperkte groei in productiviteit hebben nu al consequenties maar worden in een vergrijzende samenleving alleen maar groter.

Aandacht voor gezondheid van mensen vraagt veel van de workplace en de omgeving waarbinnen mensen actief zijn.

Focus op Human Health in nieuwe gebiedsontwikkelingen en bij herinrichtingen van gebouwen, het maken van presentatiegerichte afspraken in een WELLCo’s en financierbare projecten zijn nodig voor een adequaat handelingsperspectief. Een dergelijke focus draagt automatisch bij aan Planetary Health. Zowel Human Health en Planetary Health zijn cruciale hoekstenen voor economische groei.

Francesco Franchimon heeft een installatietechnische achtergrond waarbij hij in zijn afgeronde promotie-onderzoek (2009) zich geconcentreerd heeft op public health engineering.  Zo heeft hij in de COVID-19 pandemie via verschillende kanalen vak- en wetenschappelijke publicaties, radio, televisie en kranten zijn bijdrage heeft geleverd aan de rol van ventilatie en luchtreiniging als beheersmaatregel tijdens een pandemie.

Terug naar boven