Real Estate Managers

De Real Estate Manager is verantwoordelijk voor de huisvesting van de gebruikers van de gebouwde omgeving. Daarbij dient de Real Estate Manager oog te hebben voor de veranderende wensen van de gebruiker en de medewerkers van een organisatie. Naast traditionele waarden als het verhogen van de waarde van vastgoed zijn nu ook de beleving van de medewerkers en de circulaire economie van groot belang. Organisaties voelen in toenemende mate een maatschappelijke druk om te verduurzamen. Traditionele contractuele afspraken dagen hiertoe vaak onvoldoende uit. Het realiseren van innovatieve en duurzame oplossingen vraagt dan om innovatie in samenwerkingsverbanden waarmee een beroep wordt gedaan op een integrale visie van de Real Estate Manager. Het Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) contract wordt dan wel gebruikt. Ontwerpers, financiers, toeleveranciers en bouwers worden uitgedaagd om gezamenlijk tot de beste oplossingen te komen voor de gebruiker en medewerkers te komen. Co-creatie en het aangaan van partnerships zijn daarvoor noodzakelijk. Deze nieuwe partnerships leveren naast winst voor duurzaamheid ook meer voorspelbaarheid in kosten op.

« NAAR HET OVERZICHT

Real Estate Managers
Terug naar boven