Human Rescourse Managers

De Human Resource Manager speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de werkomgeving. Veel relevante informatie over bijvoorbeeld aantallen medewerkers, samenstelling van medewerkers en aantallen medewerkers binnen afdelingen is bekend bij de Human Resource Manager. Bij de ontwikkeling van de werkomgeving dient de Human Resource Manager scherp zicht te hebben op het welzijn van de medewerkers en op hun huidige en toekomstige behoeften teneinde dat ze in staat zijn zich optimaal te kunnen ontplooien en te kunnen presteren. Daarnaast heeft de Human Resource Manager een voortrekkersrol bij leiderschap en gedrag in de werkomgeving. Bijvoorbeeld waar het gaat om het implementeren van  nieuwe werkprocessen.

« NAAR HET OVERZICHT

Human Rescourse Managers
Terug naar boven