CEO

De Chief Executive Officer (CEO) is de algemeen directeur van een bedrijf en kan werkzaam zijn bij elke onderneming, instelling of organisatie, zowel in de commerciële wereld als in de non-profitsector (bijvoorbeeld bij culturele instellingen of onderwijsorganisaties). De CEO draagt de eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van de onderneming. Indien het bedrijf een raad van bestuur (RvB) heeft, wordt de CEO ook wel bestuursvoorzitter genoemd. De algemeen directeur staat onder toezicht van de raad van commissarissen (RvC), waardoor hij ook is benoemd. In de praktijk blijkt dat ook directeuren van kleine bedrijven en zelfs freelancers met een éénmanszaak de term CEO gebruiken.

CEO’s zijn eindverantwoordelijk voor het bestuur van een bedrijf. Ze zijn vaak het gezicht van een bedrijf en sturen vele mensen aan. Naast het vaststellen, uitvoeren en richting geven aan de doelen, missie, visie van de organisatie, is een van de belangrijkste taken van een CEO het welzijn van de medewerkers van de organisatie. Daarbij gaat het om het leiding geven aan en het coachen en stimuleren van de medewerkers. Evenzo gaat het om het faciliteren van de juiste werkcondities waardoor een gezonde en duurzame werkomgeving wordt gecreëerd.

« NAAR HET OVERZICHT

CEO
Terug naar boven