Architecten

Architecten ontwikkelen en ontwerpen concepten voor werkomgevingen. Daarbij wordt rekenschap gegeven van organisatorische, functionele, ruimtelijke en gedragsvraagstukken – vraagstukken die bijdragen aan een veranderingsproces. Het ontwikkelen en ontwerpen doen architecten in goed overleg met de (toekomstige) gebruikers van de werkomgeving. Het doel dient tevreden en trotse gebruikers te zijn die zich verbonden voelen met hun werkomgeving.

De rol van architecten bij de ontwikkeling van slimme, vitale en innovatieve werkomgevingen is van groot belang. Technologische ontwikkelingen en duurzaamheidsvraagstukken zijn daarbij van grote invloed. Flexibiliteit in het gebruik van ruimte, ondersteuning van scrum en agile werkvormen en het belang van de vitaliteit en het welzijn van de medewerkers zijn belangrijke uitgangspunten.

« NAAR HET OVERZICHT

Architecten
Terug naar boven