Nanda van Rijn - Koppers

Nanda van Rijn - Koppers

   

Als vindingrijke vormer weet Nanda van Rijn – Koppers van TwynstraGudde zaken in gang te zetten. Als adviseur en projectmanager met een facilitaire achtergrond onderzoekt zij, legt zij verbindingen en bouwt samenwerkingen op om verandering tot stand te brengen. Zij verdiept zich in een organisatie, de achterliggende systemen en contracten, de mensen, de behoeften en bekijkt waar de kansen en uitdagingen liggen. Welke huisvestings-koers gaat de organisatie varen, welke faciliteiten worden aangeboden en tegen welke condities? Bestaande gegevens doorgronden en vooruitdenken: is het beoogde plan toekomstbestendig en is het plan ook uitvoerbaar? Het Facility & Workplace Experience onderzoek geeft inhoud aan deze vraagstukken.  

Terug naar boven