Pieter Lems

Pieter Lems

Manager Strategie & Ontwikkeling | Facility Management bij Nationale Nederlanden

   

Wat is je mooiste project van de afgelopen jaren waar je trots op bent?

Het project waar ik het meest trots op ben is de volledig circulaire verbouwing van twee NN kantoorgebouwen in Rotterdam en Den Haag, waarbij we ook WELL Building Platinum certificaat nastreven, zie ook: Nationale Nederlanden - Fokkema & Partners (fokkema-partners.nl). Hiermee nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid, maar bieden we onze collega’s ook inspiratie op het gebied van duurzaamheid en een omgeving die gezond gedrag faciliteert en stimuleert.

Waar ik hierbij het meest trots ben is dat we met de inspanning van alle betrokkenen duurzaamheid en circulariteit objectief hebben gemaakt door het toepassen van de MKI als afwegingskader bij al onze beslissingen. Hierdoor hebben we met deze verbouwing een reductie van 70% CO2 uitstoot weten te realiseren en 89% minder primair materiaal toegepast door slim hergebruik en het toepassen van circulaire materialen. Het toepassen van de MKI als doorslaggevend element was bij aanvang van het ontwerptraject (ruim 2 jaar geleden) niet breed bekend in de markt.

Tijdens het project hebben we het programma aangepast, omdat we dat kantoren meer gebruikt gaan worden voor ontmoeten en samenwerking. Tijdens de afgelopen 2 jaar hebben we daarom in al onze gebouwen zogenoemde ‘Hello Spaces’ en ‘Co Work Spaces’ gebouwd om onze collega’s optimaal te faciliteren in het nieuwe werkgedrag.

Terug naar boven